Om J3 Innovation

Innovativ affärsutveckling baserad på tre verksamhetsområden

  • Investeringsverksamhet
  • Finansiella samt bolagsinvesteringar
  • Konceptutveckling och tjänster för den finansiella sektorn

J3 Innovation är ett oberoende företag med kompetens och erfarenhet från banktjänster inom kapitalförvaltning och sparområdet.Affärsutveckling inom kapitalförvaltning och sparområdet sedan 1989


Erfarenhet. Kunskap. Kontaktnät.


J3 Innovation AB


Copyright @ All Rights Reserved